SEO optimizacija sajta
SEO Optimizacija

SEO skraćenica od Search Engine Optimization što u prevodu znači optimizacija ili prilagođavanje sajta za pretraživače. Sama optimizacija sajta iziskuje primenu naprednih tehnika ali i prilagođavanje samog web sajta. Optimizacija se radi za pretraživače Google, Yandex ili yahoo, ali se akcenat uvek daje na google pretraživač koji se koristi najviše u svetu.  Sama SEO optimizacija sajta je podeljena na 3 tehnike: Organske SEO tehnike, dozvoljene tehnike ( eng. white hat ) i nedozvoljene SEO tehnike ( eng. black hat ). Prve dve tehnike se najviše preporučuju klijentima, jer treća tehnika može za kratko vreme da ostvari rezultate ali isto tako može da prouzrokuje trajno skidanje sajta sa pretraživača što može ugroziti dalji razvoj vašeg internet marketinga.SEO optimizacija postupakAnaliza i integracija

Prvi i osnovni korak jeste analiza web sajta i ukoliko ima potrebe prilagođava se sadržaj web sajta. Zatim se radi analiza ključnih reči adekvatnih za delatnost klijenta i integracija sistema za praćenje konverzija posetilaca i potencijalnih kupaca kako bi kasnije pratili učinak optimizacije i zadržavanje korisnika na web sajtu.


Optimizacija sajta

Postoje dve metode optimizacije On-page to je proces primene brojnih SEO tehnika i veština na web stranama sajta, kako bi bile maksimalno vidljive i korisne za ljude i pretraživače, i Off-page što je kompleksnije od prethodne metode i zasniva se na izgradnji dolaznih linkova i drugih signala koji pretraživačima ukazuju na kvalitet vašeg sajta i korisnost web stranica ali i celog sajta.
Izveštaj i Analiza

Kako bi bili sigurni da smo naš posao uradili kvalitetno, pratimo detaljno sva dešavanja na vašem web sajtu i vršimo sitne korekcije ukoliko je to potrebno. Takođe za vreme krajnje analize izveštavamo vas o učinku i o analitici sajta.

Imate sajt ? ali rangiranje web sajta vam je veoma loše ?


Kontaktirajte naš tim kako bi vam uradili detaljne analize sajta i predložili šta možemo da uradimo za vaš web sajt.


Kontakt strana